Hình ảnh hoa văn phù điêu đúc sẵn

0937 377 413 dieukhacphuocvinh303@gmail.com

ĐIÊU KHẮC MỸ THUẬT PHƯỚC VINH

Hình ảnh hoa văn phù điêu đúc sẵn

Dưới đây là một số hình ảnh hoa văn phù điêu đúc sẵn, nhà biết thự cổ điển và phù điêu đình chùa. Bên xưởng CTY: ĐIÊU KHẮC PHƯỚC VINH chúng tôi có sẵn. chi nhánh chính tại tphcm.

PHÙ ĐIÊU MẶT DỰNG 

PHÙ ĐIÊU 1

z5355719200541 c727f854fb97acd4c954c94e4e379c85

PHÙ ĐIÊU 2

z5355719217045 1a503c61632bd99cb6ce0eac110f341b

 

PHÙ ĐIÊU 3

z5355719227694 70049698780995119232933ff6bb5a26

PHÙ ĐIÊU 4

z5355719244675 aacc23638bd8227daf7d6214f930792a

PHÙ ĐIÊU 5

z5355719263720 fc35e79c1e4e0884959be6a40d99cc95

PHÙ ĐIÊU 6

z5355719275538 9253f2e843380daa7e58ee2c153d9eb3

PHÙ ĐIÊU 7

z5355719283407 802ceae6fe119838653af78129198ce0

PHÙ ĐIÊU 8

z5355719299845 2dfba7b748bf3cd33775622e7bd82572

PHÙ ĐIÊU 9

z5355719309894 781367629fc5a5ac4b2a4fd494b5e4ad

PHÙ ĐIÊU 10

z5355719320015 659e7000a168e1349fb5e2e1976e412f

PHÙ ĐIÊU 11

z5355719329818 bae9e4c8efd4726cbb3aec6d54e09328

PHÙ ĐIÊU 12

z5380123205692 3e31c10e179cb983733938283257c9b4

 

PHÙ ĐIÊU 13

z5380123215384 14017a30b545e44e19d6024cac7e707d

PHÙ ĐIÊU 14

z5380123233930 b137864a1767af75de6c65cc20ad4cdd

PHÙ ĐIÊU 15

z5380123243765 aeb35a835a95900a2eebd1e31418c1ab

PHÙ ĐIÊU 16

z5380123254515 8b1e73fdbe4efd8939550347f7103dae

PHÙ ĐIÊU 17

z5380125677948 7e5dad34005b887af401862c296c0ffe

PHÙ ĐIÊU 18

z5380125887916 0de0b7ed99e98d704e4f426406dbc5b2

phù điêu đầu cột vuông và đầu cột tròn

ĐẦU CỘT 1

z5355723286317 0fb2da501a0623a40cb712e8f5c7b109

ĐẦU CỘT 2

z5355723311361 18ca491a0ebb6fe71882eaab39d75eaa

ĐẦU CỘT 3

z5355723323890 173ff53b46f17728e76565837dc4d80f

ĐẦU CỘT 4

z5355723343516 e696aabfd860b62324936b33d0431b1b

ĐẦU CỘT 5

z5355723358200 f212ce6982bdc45450b114e00bb283dd

ĐẦU CỘT 6

z5355723368990 97f5dd706ede452df8d7a7b34cd8922e

ĐẦU CỘT 7

z5355723379941 6ba90ad5a8f263ce0870785cef0ea675

ĐẦU CỘT 8

z5355723399873 e536595a969f9dbdb86eb0d7a8815464

ĐẦU CỘT 9

z5355723414277 c080d079540f2e4f41b9bb6b4d33c6b7

ĐẦU CỘT 10

z5355723428453 4f1be8010ec8123ced9e23c4710293a5

ĐẦU CỘT 11

z5355723448389 dd67e76fc0cd9d243597a249a6e0a646

ĐẦU CỘT 12

z5380125741722 e8d3e69594932d3cfa71dc71909dd01c

ĐẦU CỘT 13

z5380125773269 8babab102183077d1d65c956ff041bb9

ĐẦU CỘT 14

z5380125794844 2a6bd32fa6bed404e860481e2ad8f0a3

ĐẦU CỘT 15

z5380125826512 d18aed1bb7a55ac5fc1251772d5633b4

ĐẦU CỘT 16

z5380125851082 3b2ed0330e71709818d09cf4011f947e

ĐẦU CỘT 17

z5380125865180 34549e0e11ae758efdfab282ac3042dd

phù điêu ngôi sao

hình ảnh1

z5380125690033 880118858a7bc9a9d77787c419bb9a3c

 

hình anh2

z5380125711642 617c398a1869c894e73466d606defc06

PHÙ ĐIÊU CON SON (CON BỌ)

CON SON 1

z5355726757973 ee779048c83063c19629a089d6914708

 

CON SON 2

z5355726787475 aca29500b36d23cc5ec8aeb9e97b3fb6

CON SON 3

z5355726798826 b745e4057928ee129d2ba7786ab9a4fb

CON SON 4

z5355726818472 8d569b841f0f3ad3d6f9de851af95d63

CON SON 5

z5355726832337 9519ad91a09066449320124b15766e29

CON SON 6

z5355726841189 048020378c5445a7630c681c5f52cc55

CON SON 7

z5355726852131 df6fdf524f15f046312b2b11920930ba

CON SON 8

z5355726865609 1f3fd371276b242a5573a845309bca2b

con son 9

z5380128845073 884d1973ee8f704b4d53ebe3f41f34a9

 

CON SON 10

z5380128832587 d0a57edd16ca1f168fee43d5b4d9fc5d

PHÙ ĐIÊU ỐP CỘT VUÔNG

 

 

PHÙ ĐIÊU ỐP CỘT 1

z5355730661205 9f66ec8292749788372c442bc642dda3

PHÙ ĐIÊU ỐP CỘT 2

z5355730684710 19b1eb7d21adb57e02bd58f2453b8348

PHÙ ĐIÊU ỐP CỘT 3

z5355730694826 6edde347d05ac5ec9979bd6e77f71b39

PHÙ ĐIÊU ỐP CỘT 4

z5355730710445 bb61817914e91347c2c8bbca714feb97

PHÙ ĐIÊU ỐP CỘT 5

z5355730733422 3f1b5f86a4463eb1a819637aaaafe9fb

PHÙ ĐIÊU ỐP CỘT 6

z5355730745212 685d31ce6f514db2f6543ec4e53f69d9

 

PHÙ ĐIÊU ỐP CỘT 7

z5355730762588 a72084ba98859b4729a1f5e3db5ed00c

PHÙ ĐIÊU ỐP CỘT 8

z5355730774924 7a9f2c1264efa96b55184acdee46d9da

 

PHÙ ĐIÊU ỐP CỘT 9

z5355730787352 13d5a2240c95135dcb529ca365c27365

PHÙ ĐIÊU ỐP CỘT 10

z5355730799443 fb4601ebecba615c7e4c7000d4b3b2e3

PHÙ ĐIÊU ỐP CỘT 11

z5355730807188 02e363da2b40f4b9c23ab613bd98ecbe

CÚP PHÙ ĐIÊU

CÚP PHÙ ĐIÊU 1

z5355734961540 c60af0e1ee0e5c94a5a2c50197558e63

CÚP PHÙ ĐIÊU 2

z5355734979446 812654e56dece8de7ad3b02657aa86c8

 

CÚP PHÙ ĐIÊU 3

z5355734906575 bece39f3f60aba6a167fc7a96c9af5c1

CÚP PHÙ ĐIÊU 4z5355734931437 6b188e65e18b9f0f771d1fbbe25d810e

CÚP PHÙ ĐIÊU 5

z5355734992635 60c27139e8dc882d0579ccaed2ba2acc

CÚP PHÙ ĐIÊU 6

z5355735002803 de6d27908a9dcb6234ea4357e23df998

LỤC BÌNH VÀ TRỤ LỤC BÌNH 

LỤC BÌNH 1

z5355738662586 4c646622f66a5f5fa75e4cecc02f3b86

LỤC BÌNH 2

z5355738648445 4d1f958f92bc9630018677a41130ee1d

TRỤ VÀ MÁN LỤC BÌNH 

z5355738684183 8012eb91916d4820130fc4264765d21e

LỤC BÌNH HÀNG RÀO

z5355738696995 0141689c3c806e1a6c85a90740e5bb52

BÔNG TRẦN VÀ KHUNG CỬA SỔ

HÌNH ẢNH 1

z5355738733860 7570f901640e924957d15e0896faa219

HÌNH ẢNH 2

z5355738751694 09f2a02ed84db3cc48d5aca8a45bbde6

HÌNH ẢNH 3

z5355738765450 37db233ba6f2037ca5dc79f6c5a8d20e

HÌNH ẢNH 4

z5380128907972 f8ff51c80f267a3f7e72fe58dbeda60f

HÌNH ẢNH 5

z5380128954597 22bf2691a350f5dd5aefa546052ca013

z5380128993732 fe8d15141dcf2ff063362f9d6ee71724

CHỈ SA NÔ VÀ CHỈ ỐP TƯỜNG 

CHỈ ỐP TƯỜNG 

z5355738777498 86ce26b07e749ab8ecdf4aa958665a46

 

z5380128866882 5cd28b241fac214eac47df868abe2cd6

z5380128895034 db73b3b3f991f3b1141093879eb0ea25

 

CHỈ PHÂN TRẦN (CHỈ SA NÔ)

z5355738799979 f7eef3b7f7e9d011c10dbcca9e4a6c63

HOA VĂN KHUNG GIÓ VÀ GẠCH HOA ỐP SÂN

HÌNH ẢNH 1

z5355738813390 7166a9f7a7c053471d2eec13a898db99

HÌNH ẢNH 2

z5355738827678 3ac8736abc54d4efe1ed4f3b571c886e

HOA VĂN PHÙ ĐIÊU ĐÚC SẴN ĐÌNH CHÙA VÀ LĂNG MỘ

HÌNH ẢNH 1 

z5355740068531 96606ef290d50a7c7d7d1dcf8029b2e9

HÌNH ẢNH 2

z5355740080495 f8dccce2f6f313bf70b6d29a3bd173fb

HÌNH ẢNH 3

z5355740097854 8c7187093371d86e455f81a2cad2f8d2

xem thêm:https://dieukhacphuocvinh.com/

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Điêu khắc Phước Vinh.

 

Điện thoại:0937 377 413

 

Địa chỉ: 46/18 Đường số 19, KP 19, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân,TP.HCM

 

 

 

 

Thông tin liên lạc

Thông tin liên hệ: Điêu khắc Phước Vinh.

Hotline:0937 377 413

Liên hệ

  Địa chỉ: 46/18 Đường số 19, KP 19, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân,TP.HCM

  Hotline: 0937 377 413

Gmail : dieukhacphuocvinh303@gmail.com

Bản đồ

 

zalo-icon