Hình ảnh công trình hoa văn phù điêu đình chùa_nhà thờ họ

0937 377 413 dieukhacphuocvinh303@gmail.com

ĐIÊU KHẮC MỸ THUẬT PHƯỚC VINH

Hình ảnh công trình hoa văn phù điêu đình chùa_nhà thờ họ

Một số hình ảnh công trình đã hoàng thành hoa văn phù điêu đình chùa_nhà thờ họ bên CTY:ĐIÊU KHẮC PHƯỚC VINH .chúng tôi thi công.

HÌNH ẢNH 1

z5241635272072 489144985405fae7c6d2060120c8bcbb

HÌNH ẢNH 2

z4145005158289 c8a5c53d11d9f5a626c26a7b26ca9907

HÌNH ẢNH 3

z4145005173132 4bd35082fb14be164f23c5311935aab6

HÌNH ẢNH 4

z5241635293872 db7587b86fc9cfc5fd0a31093efd023e

HÌNH ẢNH 5

z5241635318956 3332b24044a3e157a10f64d9332405de

HÌNH ẢNH 6

z5282447702232 0c477ad8a999cf05ad965691f9612be9 - Copy

HÌNH ẢNH 7

z5330457912741 06f6f5cb0735fd78fd6f63da35340b42

HÌNH ẢNH 8

z5341314809110 40c9cfdfceec54491491b08f37660064

HÌNH ẢNH 9

z5341314815746 42851ac9998cedaa96558877e95eb2f4

HÌNH ẢNH 10

z5341314828943 a05d97dd5f8b5884472c71abc4ab307d

HÍNH ẢNH 11

z5345222043635 09989ec3ae8d38c59f649185e4a9188f

HÌNH ANH 12

z5345222067118 fe05c36ce06e82376eba38a6cd6c27c3

HÌNH ẢNH 13

z5345222027063 63eacd925c55a9bdadef50f6d18c5325

 HÌNH ẢNH 14

z5357058320297 9ee39518905b217e6c2229e90470e094

HÌNH ẢNH 15

z5357058320525 2a29db433901f70ede0a5e819aa4328c

HÌNH ẢNH 16

z5357058327006 0a3abbb15d4e25be950ac3b016bc5bbf

 HÌNH ẢNH 17 

z5359669685196 eda8a043a01fdb1823998ad2a6ae6f46

HÌNH ẢNH 18

z5359669686158 cf2d1463ff47be1b232c6395943a3118

HÌNH ẢNH 19

z5359669691700 1ddcb9e1610c2855d661a7707adff3a7

 HÌNH ẢNH 20

z5547118723317 f6450f66e1896be3ae2f2466420c0b0c

HÌNH ẢNH 21

z5547130257350 3cac15aa31368e4f1b594b71ffbf75d3

 HÌNH ẢNH 22

z5559768057294 97e052538756babde0efca0d28d72b7e

HÌNH ẢNH 23

z5559768091772 819f9f5e88cae96ed2b85bf19a6d75ed

 

 

xem thêm:https://dieukhacphuocvinh.com/

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Điêu khắc Phước Vinh.

 

Điện thoại:0937 377 413

 

Địa chỉ: 46/18 Đường số 19, KP 19, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân,TP.HCM

Thông tin liên lạc

Thông tin liên hệ: Điêu khắc Phước Vinh.

Hotline:0937 377 413

Liên hệ

  Địa chỉ: 46/18 Đường số 19, KP 19, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân,TP.HCM

  Hotline: 0937 377 413

Gmail : dieukhacphuocvinh303@gmail.com

Bản đồ

 

zalo-icon